Tin

Tinovi su posebne metalne kutije koje sadrže nekoliko boostera i posebnih karata.